แคลมป์จับชิ้นงาน เครื่องมือช่างที่ต้องมีทุกวงการช่าง

แคลมป์จับชิ้นงาน

แคลมป์จับชิ้นงาน คือ เครื่องมือช่างที่มีความสำคัญในวงการช่างเป็น อุปกรณ์ยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน ด้วยแรงบีบเข้าหรือดันออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหว โดยการใช้งานจะแตกต่างจากแคลมป์จับชิ้นงาน ที่ใช้ในการยึดจับชิ้นงานไว้กับโต๊ะทำงาน ซึ่งแคลมป์มีหลายประเภท อาทิ สปริงแคลมป์ (Spring Clamp), สปริงแคลมป์ระบบเฟือง (Ratcheting Spring Clamp), แคลมป์ไม้ (Hand Screw Clamp/Wooden Clamp), แคลมป์ท่อ (Pipe Clamp), แคลมป์เข้ามุม (Mitre Clamp), ฯลฯ ซึ่งแคลมป์ยังมีอีกหลายประเภทที่ยังไมได้กล่าวมา และ แคลมป์อีก 2 ชนิดเป็นที่นิยมใช้งาน คือ

  • ซีแคลมป์ (C-Clamp) หรือถูกเรียกว่าปากกาจับงานตัวซี : แคลมป์โครงเป็นรูปตัวซี สร้างแรงบีบด้วยระบบมือหมุนเกลียว ซึ่งสามารถสร้างแรงบีบได้มาก จับชิ้นงานแน่นได้ดี หาซื้อได้ง่ายและซื้อได้ทั่วไป และมีราคาถูกกว่าแคลมป์ชนิดอื่นๆ
  • เอฟ แคลมป์ (F-Clamps) : แคลมป์รูปร่างเหมือนตัวเอฟ แขนข้างหนึ่งสามารถเลื่อนไปมา และอีกแขนข้างนึงยึดติดอยู่กับที่ สามารถเลื่อนปรับขนาดไปมาได้อย่างรวดเร็ว เอฟเเคลมป์มีขนาดให้เลือกใช้งานหลากหลาย ใช้ได้กับชิ้นงานขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
  • บาร์แคลมป์ (T Bar Clamp/I Bar Clamp) : หรือแคลมป์อัดไม้ / ปากกาอัดไม้ แคลมป์ที่มีแขนค่อนข้างสั้น ใช้ในประกอบชิ้นงานโดยจะวางแคลมป์ไว้บนพื้นหรือบนโต๊ะ แล้ววางชิ้นงานไว้บนแคลมป์ เพราะตัวแคลมป์มีน้ำหนักมาก

วิธีเลือกซื้อแคลมป์จับชิ้นงาน

เลือกแคลมป์จับชิ้นงาน ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

การเลือกแคลมป์จับชิ้นงาน ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ควรพิจารณาถึงขนาด แรงบีบอัดที่ต้องการ และพื้นผิวความแข็งของชิ้นงานเป็นสำคัญ เนื่องจากแคลมป์จับชิ้นงาน บางประเภทให้แรงบีบ แรงยึดต่ำ ในขณะที่บางประเภทหนีบได้แน่นแต่มีขนาดเล็ก ซึ่งแคลมป์จับชิ้นงาน ที่นิยมใช้ในงานช่าง มีดังนี้

แคลมป์จับชิ้นงานตัว C หรือ C-Clamp เป็นแคลมป์จับชิ้นงานที่ให้แรงบีบอัดสูง ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังบำรุงรักษาง่าย เพราะมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อย และมีโครงสร้างหลักเป็นรูปตัว C ผลิตขึ้นจากเหล็กหล่อจึงมีความแข็งแรงมาก ซึ่งแคลมป์จับชิ้นงานตัว C จะมีเหล็กแกนเกลียวหยาบที่เป็นตัวทดแรง โดยจะมีก้านหมุนอยู่บริเวณหัวเกลียวด้านนอกโครงตัว C เพื่อหมุนขันเกลียวเหล็กแกนให้บีบอัดลงไปที่ปากอีกฝั่ง 

ขนาดของแคลมป์จับชิ้นงาน

ขนาดของแคลมป์จับชิ้นงานที่คุณจะเลือกซื้อมาใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของชิ้นงานที่คุณจะนำมาจากซึ่งการใช้งานแคลมป์จับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไปนั้นจะทำให้ตัวชิ้นงานของคุณไม่แน่นหรือชิ้นงานเสียหายได้ดังนั้นควรที่จะเลือกซื้อขนาดที่มีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะการใช้งานและขนาดของชิ้นงานที่คุณจะใช้งานอยู่เป็นประจำซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำการเลือกซื้อขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้ดีที่สุด 

วัสดุที่ใช้ในการทำแคลมป์จับชิ้นงาน

แคลมป์จับชิ้นงานตัวซีนั้นนิยมใช้วัสดุจำพวกเหล็กกล้าในการทำเป็นตัวอุปกรณ์ซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการจับชิ้นงานได้อย่างแข็งแรงและมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานซึ่งเหล็กและเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสูงสามารถที่จะทำการจับชิ้นงานได้แน่นไม่หลุดขณะที่ใช้งานและยังมีราคาที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกันกับวัสดุประเภทอื่นซึ่งแคลมป์จับชิ้นงานที่ทำจากเหล็กนั้นคุณจะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาดง่ายดายกว่ารูปแบบที่ใช้วัสดุประเภทอื่นทำ

ความแข็งแรงทนทาน

ถึงแม้ว่าแคลมป์จับชิ้นงานจะทำจากโลหะซึ่งเป็นหรือก็ตามแต่การออกแบบที่ไม่ดีนั้นจะทำให้การใช้งานไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะนำมาใช้งานและโลหะหรือเหล็กเกรดต่ำนั้นที่มีการผลิตด้วยขั้นตอนที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าเหล็กที่ได้รับการผลิตตามแบบและมีการเสริมความแข็งแรงของเหล็กด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการชุบแข็งซึ่งจะช่วยให้แคลมป์จับชิ้นงานรวมตัวซีนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและมีอายุในการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

มีระดับราคาที่เหมาะสม

ในการเลือกซื้อแคลมป์จับชิ้นงาน มาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อตัวอุปกรณ์ที่มีระดับราคาที่เหมาะสมตามงบประมาณที่คุณได้ตั้งเอาไว้ไม่ควรเลือกซื้อแคลมป์จับชิ้นงานที่มีราคาถูกหรือแพงมากจนเกินไปเนื่องจากว่าจะทำให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลมป์จับชิ้นงานที่มีราคาถูกมากจนเกินไปนั้นอาจจะไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะนำมาใช้งาน

ในการที่จะเลือกซื้อแคลมป์จับชิ้นงาน มาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณามากมายหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นขนาดที่จะต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานของคุณโดยพิจารณาจากลักษณะการใช้งานเป็นหลักวัสดุที่นำมาใช้ทำนั้นจะต้องมีความแข็งแรงทนทานมีระดับราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่คุณได้ตั้งเอาไหม 

By calibration
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.